در ویندوز فون سعی شده است تمامی اپلیکیشن ها از یک طراحی واحد استفاده شود. 

Phone Accent Brush همان رنگی است که در تنظیمات گوشی ویندوز فون قابل تغییر است و می تواند ظاهر کلی اپلیکیشن را بهبود ببخشد.برای استفاده باید در بخش کد نویسی به زبان XAML خصوصیت زیر را اضافه کنید.

Foreground="{StaticResource PhoneAccentBrush}"

با این کار ظاهر شی مورد نظر به صورت زیر تغییر می کند.
از بخش Device نیز بدون اجرا می توانید رنگ را به دلخواه (فقط جهت نمایش) تغییر دهید.
نکته : گزینه های بخش Device تنها برای نمایش به برنامه نویس بوده و هیچ کاربرد دیگری ندارد.