رابط کاربری اپلیکیشن ها و نحوه برخورد با رویداد ها خصوصاً برای تلفن های هوشمند همیشه دارای بالاترین اهمیت بوده است. در این آموزش نحوه مخفی کردن کیبورد مجازی یا همان (Soft Key) را فرا خواهید گرفت.


به عنوان مثال میخواهیم در یک TextBox در صورتی که کاربر کلید Enter را انتخاب کرد. دستوری اجرا شده و سپس صفحه کلید مجازی مخفی شود.

از بخش Events Handles رویداد KeyDown را پیدا کرده و روی آن دو بار کلیک کنید.
        private void txt_searchtitle_KeyDown(object sender, KeyRoutedEventArgs e)
{
if(e.Key == Windows.System.VirtualKey.Enter)
{
// دستورات دیگر را نیز می توانید همینجا بنویسید
Windows.UI.ViewManagement.InputPane.GetForCurrentView().TryHide();
}
}

با کپی کردن دستور if در بدنه رویداد با کلیک (انتخاب) کاربر دستور TryHide اجرا خواهد شد.

همان طور که متوجه شدید نام تابع با Try شروع شده است و نمایانگر این است که اپلیکیشن تلاش میکند تا آن را مخفی کند به همین دلیل در صورت عدم توان در اجرا، دستور اجرا نخواهد شد.