Universal Windows Platform

Message Dialog


در این بخش از سری آموزش های برنامه نویسی پلتفرم ویندوز یونیورسال (برنامه نویسی ویندوز 10) به بحث نمایش پیغام ها می پردازیم. برای نمایش پیغام ها از Namespace (یا فضای نامی) زیر استفاده میکنیم.


using Windows.UI.Popups;

Message Dialog انواع مختلفی دارد که با تمامی آنها آشنا خواهید شد.