بر اثر جدا کردن (یا استفاده) ناصحیح از هارد دیسک اکسترنال خطای زیر ممکن است رخ دهد:

The file or directory is corrupted and unreadable.

در این حالت، پارتیشن نمایش داده شده ولی غیر قابل دسترسی می شود. برای رفع این مشکل سریعاً مراحل زیر را طی کنید.

1. وارد منوی استارت شوید.
2. cmd را سرچ کرده و باز کنید.
3. دستور زیر را اجرا کنید. (بجای p اسم درایو مورد نظر را تایپ کنید.)

chkdsk /f p:
4. صبر کنید عملیات پایان یابد.

با اجرای این دستور چک دیسک انجام شده و به احتمال بسیار زیاد مشکل هارد شما برطرف خواهد شد.