در صورتی که به هر دلیلی امکان استفاده از DVD ویندوز برای نصب در حالت عادی برای شما میسر نیست، شما می توانید به راحتی توسط فلش مموری خود اقدام به نصب ویندوز کنید.

نصب ویندوز با فلش مموری سرعت بالاتری نسبت به DVD دارد.


در صورتی که میخواهید به صورت UEFI ویندوز خود را نصب کنید از این طریق باید فلش مموری خود را نصب کنید:

آموزش بوتیبل کردن فلش مموری در حالت GPT برای نصب ویندوز UEFI