با عرضه SQL Server Express Local DB از سوی مایکروسافت و آشنا شدن با آن در ماه گذشته به این نکته پی بردم این SQL دقیقاً همان چیزی است که میخواستم ! همیشه با این موضوع درگیر بودم که برای نرم افزار های کوچکی که برای استفاده به صورت شخصی طراحی شده اند نصب SQL Server کامل با آن همه تنظیم و... برای کاربر عادی کار دشواری است.

هنگامی که شروع به کار با SQL Server Express Local DB 2014 کردم به این نکته پی بردم که دیتابیس های ورژن 120 که مربوط به SQL Server 2014 بود رو پشتیبانی نمیکرد. وقعاً برایم عجیب بود که چرا این اتفاق افتاده است.