ممکن است بخواهید متنی را از اینترنت دانلود کرده و از آن استفاده کنید. در برنامه نویسی ویندوز فون 8.1، API بدلیل Universal شدن کد ها (ترکیب ویندوز و ویندوز فون) تماماً یک پارچه شده و در هردو از یک کد استفاده می شود.

 در ویندوز 8.0 قبلاً از WebClient استفاده می شد. اما در ویندوز 8.1 این موضوع تغییر کرده و HttpClient وظیفه دانلود را بر عهده دارد.ابتدا باید تابعی که آن را فراخوانی می کنید باید به صورت async باشد.            using System.Net.Http;
           
            string downloadurl = "Your URL";

            HttpClient httpClient = new HttpClient();
            string data = await httpClient.GetStringAsync(new Uri(downloadurl));