با عرضه SQL Server Express Local DB از سوی مایکروسافت و آشنا شدن با آن در ماه گذشته به این نکته پی بردم این SQL دقیقاً همان چیزی است که میخواستم ! همیشه با این موضوع درگیر بودم که برای نرم افزار های کوچکی که برای استفاده به صورت شخصی طراحی شده اند نصب SQL Server کامل با آن همه تنظیم و... برای کاربر عادی کار دشواری است.

هنگامی که شروع به کار با SQL Server Express Local DB 2014 کردم به این نکته پی بردم که دیتابیس های ورژن 120 که مربوط به SQL Server 2014 بود رو پشتیبانی نمیکرد. وقعاً برایم عجیب بود که چرا این اتفاق افتاده است.


کانکشنی که در MSDN قرار گرفته بود مربوط به SQL Server Express Local DB 2012 بود که شماره نسخه آن 110 است. برای ارتباط با دیتابیس این کانکشن استرینگ مورد استفاده قرار میگرفت.

Data Source=(localdb)\v11.0;AttachDbFilename=|DataDirectory|\TestDB.mdf;Integrated Security=True;

ظاهراً در SQL Server Express Local DB 2014 وابستگی به ورژن دیتابیس از بین رفته است یعنی دیگر برای اتصال به Engine مربوطه نیازی به تعریف نسخه نیست. پس به همین دلیل کانکشن استرینگ به این صورت بازنویسی شده است.

Data Source=(localdb)\MSSQLLocalDB;AttachDbFilename=|DataDirectory|\TestDB.mdf;Integrated Security=True;

اگر قبلاً در SQL Server Express Local DB 2014 از کانکشن استرینگ v11.0 استفاده می کردید با خیال راحت آن را با MSSQLLocalDB تعویض کنید. هیچ اختلالی در اپلیکیشن شما به وجود نخواهد آمد.