اگر ویژوال استودیو 2015 آپدیت 1 را نصب کرده باشید در هنگام برنامه نویسی ویندوز فرم ممکن است با پیغام زیر به صورت پیاپی که بسیار اعصاب خوردکن!  است مواجه شوید.

An error was encountered during code generation. The changes you have made in the designer have not been committed to the source code. It is recommended that you close and re-open the source file. The error message follows: Value does not fall into the expected range.این باگ هنگامی به وجود می آید که تغییرات انجام شده در محیط گرافیکی در در فایل Designer فرم اعمال نشده و هنگام ذخیره با این پیغام مواجه می شوید.

راه حل اینجاست!

این باگ و چند باگ دیگر آپدیت 1 ویژوال استودیو با نصب KB 3110221 رفع خواهد شد. این آپدیت کوچک را می توانید از لینک زیر دانلود کنید.

KB 3110221: Servicing Update to Visual Studio

همچنین لیست مشکلات رفع شده در این لینک می توانید مطالعه کنید.